Részletek
Kategória: Mintaadatok-Cikkek
Megjelent: 2017. Május 23. Kedd, 06:51
Írta: Super User
Találatok: 3908

Közel egy éve kezdte meg működését Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Településüzemeltetési Intézménye. A havilap hasábjain korábban már megjelent az intézménnyel kapcsolatos általános tájékoztató, azonban a mögöttünk álló időszak fontosabb elvégzett feladatairól, és az idei évi tervekről eddig nem adtunk közre ismertetőt.

Az intézmény 2016. június 1. napjától kezdődően látja el a településüzemeltetési feladatokat Békésszentandráson. Az elmúlt évi üzemeltetési feladatokat az önkormányzat 2016. évi költségvetésében biztosított forrás keretei között kellett megszervezni és végezni, melyek mellett több aktuális feladat, beruházás megvalósítása is feladat volt, úgymint

·         a sporttelepi fedett színpad villamos energia ellátását szolgáló földkábel kiépítése,

·         a kajak-kenu club új csónaktároló épületének nagytömegű földmunkái,

·         a volt gyakorlókert területén felállítandó üvegház alapozása,

·         a tájház nyitott folyosójának oldalszegése, betonozása,

·         a katolikus temető melletti területen felhalmozott föld elszállítása, a közterület tereprendezése.

Az intézmény alaptevékenysége között feladataink közé tartozik a közutak, közterületek, zöldterületek karbantartása, üzemeltetése. Év végéig sikerült javítani a forgalmas gyűjtő-, lakó- és kiszolgálóutak, valamint a kerékpárút külterületi szakaszának állapotán, 86 tonna (35,5 kb) melegaszfalt bedolgozásával. A belterületi meghordott, úgynevezett javított földutakra 146 tonna (81 m3) 0-20-as frakciójú kohósalakot terítettünk ki, mely javított a közlekedési körülményeken. Szerencsésnek mondható a település, mert több, biztonságos játszótérrel is rendelkezik, az ott lévő eszközök, térhasználati elemek mindegyike felújításra került a múlt évben. A téli időszakban elkezdtük, majd az idei évben folytattuk az elhanyagolt önkormányzati ingatlanokon a szükséges mértékű gallyazásokat, fakivágásokat valamint a gépi gallyaprítást. A munkákat a Szt. László utcán, a Kossuth utca és a Szt. András utca egy részén, a piactéren, a külterületi kerékpárút mellett, valamint az azzal szomszédos erdős területen, továbbá a Kenderföldi üdülőpart Fő út melletti közúti területein végeztük. Az előállított mulcs kiválóan alkalmas sétányok kialakítására, de akár virágágyások, sziklakertek terítésére is, gyomelnyomó, nedvességmegtartó céllal. E tulajdonságokat kihasználva alkalmaztuk és fogjuk a jövőben is használni a mulcsot a közterületek, zöldterületek dekorálására. Az intézmény Békésszentandrás, Hősök tere 1. alatti központi telephelyén van lehetőség zsákos kiszerelésű mulcs megvásárlására, korlátozott mennyiségben.

Itt kell szót ejteni arról, hogy a település egyéb területein, a közcélú villamos hálózat védőövezetébe nyúló ágakat az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. által megbízott társaság végezte. Munkájukat érheti kritika, ugyanakkor tudni kell, hogy a villamos hálózat vezetékeit veszélyes mértékben megközelítő, vagy elérő ágak eltávolítása közös érdek, hiszen csak így kerülhetők el az üzemzavarok, valamint az áramütéses balesetek. A hátrahagyott ágak, gallyak összegyűjtését – jóval a tavaszi metszési munkák befejezését követően – május végéig össze fogjuk gyűjteni mindenhol, ahonnan eddig nem vitte el a lakosság és használta fel saját célra. Ez nem azt jelenti, hogy az intézmény feladata lenne az ilyen jellegű hulladék begyűjtése és ártalmatlanítása, csupán az önkormányzati ingatlanokon (közterületek, közutak, közterek) hátrahagyott, hasznossá tehető anyagot nem hagyjuk kárba veszni.

Az intézmény életében a 2017. évet tekintem a megalapozott tervezés évének. Míg a 2016. év az „örökségek” éve volt, addig az idei évben, az önkormányzat költségvetése készítésé során már volt lehetőség átgondoltan, az önkormányzat teherbíró képességére is figyelemmel fejlesztési javaslatokat is megfogalmazni.  

Az intézmény életében fontos előrelépésnek tartom, hogy a jóváhagyott költségvetés alapján lehetővé válik a településüzemeltetésben és a közfoglalkoztatásban dolgozók (több mint 80 fő) munkahelyi körülményeinek javítására, a gazdasági központ épületének felújításával és megfelelő kapacitású, különnemű vizesblokkok kialakításával. Több nagyértékű tárgyi eszköz beszerzésére is mód nyílik idén, az új eszközökkel elvégezhetők lesznek az önkormányzati épületek alapvető karbantartási, felújítási munkái, illetve jobb minőségben lesznek kivitelezhetőek mélyépítési munkák.

Az intézmény használatába adott erő- és munkagépek egy része már most is igénybe vehető bérmunka útján. Célom, hogy a közeljövőben legyen lehetősége az intézménynek kertgondozási munkák (fűnyírás, gallyazás, fakivágás) vállalására is, lakossági megrendelés alapján.

Az önkormányzat költségvetése több, szintén önkormányzati intézmény telephelyén szán feladatot számunkra, melyek elsősorban felújítási, kisebb részben beruházási munkák lesznek.

A közhasználatú területek egy része meg fog újulni 2017-ben. Komplex felújítás fog történni a posta környezetében, autóleálló készül az Ady E. utca egy részén, csapadékvíz elvezetés kerül kiépítésre, megújulnak a járdaburkolatok, növekszik a virágágyások terülte, illetve megtörténik az intézmény munkájaként a szemközti buszöböl burkolása is. A település másik frekventált helyeként a piactér környékén is várhatóak előremutató változások. El fog készülni a piac melletti autóleálló, ősszel pedig új fák kerülnek telepítésre a piac területén, mert néhány év múlva a kiöregedett fák kivágása elkerülhetetlen lesz. Az út túloldalán meg kívánjuk oldani a kerékpártároló és a buszvárók csapadékvíz elvezetését, illetve utóbbiak alsó burkolattal való ellátását a teljes alapterületen.

Kisebb területekre korlátozódó, önkormányzati forrásból megvalósuló munkát fog jelenteni számunkra a

Mindezek mellett az intézmény feladatát fogja képezni rövidesen a 2017-2018.évi közmunka program megvalósításával kapcsolatos szinte minden feladat, a munkáltatói jogok gyakorlása kivételével.

Közterületen a földmedrű árkok karbantartása mellett zárt csapadékvíz elvezető árok rekonstrukció fog megvalósulni a

A közúti területekre kiterjedően

fog történni.

Tovább folytatódik a kézi csomózású perzsa szőnyeg készítés a közfoglalkoztatási szövődében, mely mellett helyi sajátosságként ismét készülni fog 3000 db kiselemes térburkoló elem, a közterületek burkolásához.  A mezőgazdasági program lehetővé teszi továbbra is zöldségfélék, fűszerpaprika, stb. megtermelését, illetve baromfi tartást is. Ezen kívül meg fog újulni a Bethlen Gábor utcai volt rendőrlakás, ahol a kertészetben dolgozók tudják majd megfelelő körülmények között végezni a munkájukat, szükségleteiket.

Az év eddigi részében közreműködött az intézmény a

A mostaninál jóval részletesebb, számadatokkal is kiegészített beszámolót a június havi soros Képviselő-testületi ülésen fogok adni az intézmény eddigi munkájáról.

Tóth András  intézményvezető