NEWJSAG - Békésszentandras

 

   
   

   

   

Pályázatok  
TIOP-3.4.2-08/1-2008-0117

DAOP-4.1.3/C-2f-2010-0001

   

Hőtérkép

Felhőkép

 

   

Választások 2014

Szavazókörök számának meghatározása

 

 Szavazókörök számának, sorszámának, területibeosztásának, szavazókörök címének meghatározása

1/2013.(VII.30.) sz. HVI határozat

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 77.§. (1) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva Békésszentandrás nagyközség közigazgatási területén a szavazókörök számát 7 szavazókörben állapítom meg. A települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok részére a 001. számú szavazókört jelölöm meg a választás helyéül.

A szavazókörök sorszámát, területi beosztását és a szavazókörök címét az alábbiak szerint határozom meg:

1. sz. szavazókör       Orvosi rendelő Szent László u. 18.

Ady Endre utca                        teljes közterület

Álmos utca                              teljes közterület

Arborétumi üdülõ-sor                teljes közterület

Báthori utca                             teljes közterület

Deák Ferenc utca                     teljes közterület

Dinnyéslaposi üdülõ-sor           teljes közterület

Fõ utca                                    2 - 50 páros házszámok

Fõ utca                                    25 - 47 páratlan házszámok

Füzes kert                                teljes közterület

Gondalaposi üdülõ-sor            teljes közterület

Harcsásgát utca                       teljes közterület

Harcsási üdülõ-sor                   teljes közterület

Hõsök tere                               teljes közterület

István király utca                      1 - 9 páratlan házszámok

István király utca                      2 - 18 páros házszámok

Kazinczy köz                            teljes közterület

Kenderföldi üdülõ-sor               teljes közterület

Keresztháti üdülõ-part               teljes közterület

Kõröszug utca                          teljes közterület

Ligeti üdülõ-sor                        teljes közterület

Munkácsy utca                         teljes közterület

Prohászka utca                        27 - 27 folyamatos házszámok

Prohászka utca                        29-től végig folyamatos házszámok

Széchenyi utca                         teljes közterület

Szent András utca                    teljes közterület

Szent Erzsébet utca                  1 - 9 páratlan házszámok

Szent Erzsébet utca                  2 - 16 páros házszámok

Szent Gellért utca                     teljes közterület

Szent Imre utca                        1 - 20 folyamatos házszámok

Tanya I                                     teljes közterület

Templom utca                          teljes közterület

Vértessy tér                             teljes közterület

 

2. sz. szavazókör       Gondozási központ Kálvin u. 10.

Achim L.András utca                teljes közterület

Árpád utca                               teljes közterület

Bercsényi utca                         teljes közterület

Bethlen Gábor utca                   teljes közterület

Bocskai utca                            teljes közterület

Darabos Sándor utca               teljes közterület

Fertõi utca                               teljes közterület

Fõ utca                                    1 - 21 páratlan házszámok

Jókai utca                                teljes közterület

Kálvin utca                               teljes közterület

Kis utca                                   teljes közterület

Kossuth utca                            teljes közterület

Kõröspart utca                         teljes közterület

Lehel utca                                teljes közterület

Prohászka utca                        1 - 26 folyamatos házszámok

Prohászka utca                        28 - 28 folyamatos házszámok

Szántó Kovács utca                 teljes közterület

Tompa Mihály utca                   teljes közterület

Vörösmarty utca                       teljes közterület

Zrínyi utca                                teljes közterület

 

3. sz. szavazókör       Szentesi út 15.

Béke tér                                   teljes közterület

Béke utca                                teljes közterület

Furugyi utca                             teljes közterület

Fürj utca                                  teljes közterület

Hársfa utca                              teljes közterület

Kalász utca                              teljes közterület

Madár utca                               teljes közterület

Nap utca                                  teljes közterület

Nyíl utca                                  teljes közterület

Pacsirta utca                            teljes közterület

Péró utca                                 teljes közterület

Stefánia sor                             teljes közterület

Stefánia utca                            teljes közterület

Szedres utca                            teljes közterület

Szentesi út                               teljes közterület

Tanya II                                    teljes közterület

Tanya IV                                  teljes közterület

Tanya V                                   teljes közterület

Tavaszmezõ utca                      teljes közterület

Virágos utca                            teljes közterület

 

4. sz. szavazókör       I. sz. Óvoda Szent László u. 54.    

Bajcsy-Zsilinszky utca              teljes közterület

Batthyány utca                         teljes közterület

Dózsa György utca                  teljes közterület

Hunyadi utca                            2 - 38 páros házszámok

Hunyadi utca                            5 - 17 páratlan házszámok

Kulich Gyula utca                     teljes közterület

Rózsa Ferenc utca                    teljes közterület

Sallai utca                                teljes közterület

Szent László utca                     teljes közterület

Tanya VI                                  teljes közterület

 

5. sz. szavazókör       Vadászház Hunyadi u. 40.

Arany János utca                     teljes közterület

Bartók Béla utca                       teljes közterület

Csokonai utca                          teljes közterület

- 3 -

 

Dobó Katica utca                     teljes közterület

Dr. Dunay Alajos utca               teljes közterület

Fáy utca                                  teljes közterület

Hámán Kató utca                      teljes közterület

Hunyadi utca                            19-től végig páratlan házszámok

Hunyadi utca                            40/A -80 páros házszámok

József Attila utca                     teljes közterület

Madách utca                            teljes közterület

Ságvári utca                             teljes közterület

Sebestyén utca                        teljes közterület

Sirató üdülõ-telep                     teljes közterület

Sirató                                      teljes közterület

Tanya VII                                  teljes közterület

Tessedik utca                           teljes közterület

Toldi utca                                 teljes közterület

Vértessy utca                           teljes közterület

Zalka Máté utca                        teljes közterület

 

6. sz. szavazókör       István Király u. 48.

Akácos utca                             teljes közterület

Faluvég utca                            teljes közterület

Fõ utca                                    52-től végig páros házszámok

Fõ utca                                    53-tól végig páratlan házszámok

István király utca                      11-től végig páratlan házszámok

István király utca                      20-tól végig páros házszámok

Kinizsi utca                              teljes közterület

Kisfaludy utca                          teljes közterület

Kishegyesi utca                        eljes közterület

Kölcsey Ferenc utca                 teljes közterület

Pázsit utca                               teljes közterület

Petõfi utca                               teljes közterület

Rákóczi utca                            teljes közterület

Szent Erzsébet utca                  11-től végig páratlan házszámok

Szent Erzsébet utca                  18 - 66/A páros házszámok

Szent Imre utca                        21-től végig folyamatos házszámok

Temetõ utca                             teljes közterület

Wesselényi utca                       teljes közterület

Zalán utca                                teljes közterület

 

7. sz. szavazókör       Furugyi Kultúrház

Tanya III                                   teljes közterület

 

A szavazókörök kialakításáról és felülvizsgálatáról szóló határozatom ellen annak közzétételének időtartama alatt nyújtható be fellebbezés a helyi választási iroda vezetőjéhez.

I n d o k o l á s

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 77.§. (1) (2) bekezdése értelmében, a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetője határozattal állapítja meg, úgy, hogy egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár jusson. A szavazókör területe nen lépheti át sem a település, sem az országgyűlési, sem a helyi önkormányzati választások választókerületi határait.

 

1/2014.(II.14.) sz. HVI vezetői határozat

Békésszentandrás Nagyközség                                          

Helyi Választási Iroda

5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1.

Telefon: 66/218-344

Tárgy: Békésszentandrás településen

megválasztható

önkormányzati képviselők

számának megállapítása

1/2014.(II.14.) sz. HVI vezetői határozat

A Nemzeti Választási Iroda által közölt lakosságszám adatai alapján (3.764 fő) Békésszentandrás település (község) Helyi Választási Iroda vezetője a 2014. évi általános helyi önkormányzati képviselők és polgármester választáson Békésszentandrás település (község) képviselő-testület tagjainak számát 6 főben állapítom meg.

Jelen határozatom ellen a határozat meghozatalának napjától számított 3 napon belül a központi névjegyzékben szereplő választópolgár kifogást terjeszthet elő a Békésszentandrás település Helyi Választási Bizottságához úgy, hogy az legkésőbb 2014. február 17. napján 16.00 óráig megérkezzen

 

INDOKOLÁS

Határozatom a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 306. § (1) – (2) bekezdésén, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 4. §. c./ pontján alapul.

A határozat elleni kifogás benyújtását a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/P. § (1) bekezdés b) pontja alapján biztosítottam.

Fenti jogszabályi rendelkezések figyelembevételével a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

Jelen határozatomat a helyben szokásos módon közzétettem. (Békésszentandrás honlapja /www.bekesszentandras.hu/, valamint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája).

Békésszentandrás, 2014. február 14.

                                                                                             

          Dr. Olasz Imréné dr.

                                                                                                        HVI vezető

Közzététel napja: 2014. február 14.

 

                                                                                                 Dr. Olasz Imréné dr.

                                                                                                        HVI-vezető

Önkormányzati választás 2014

Önkormányzati választás 2014

Helyi Választási Bizottság tagjai:

Dr. Kozák Adrienn Réka elnök, Juhászné Mrena Mária helyettes, Deákné Pálus Erika tag, Sinka Csaba Gyula póttag, Egriné Kovács Andrea póttag

Választási Plakát

    

   
Shadow
Slider
   
Részletek

      

  

   

   

Hasznos Hírek  

   

   

Látogatóink  

Oldalainkat 50 vendég és 0 tag böngészi

   
© 2009 - 5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1. Telefon: (66) 218-344; Fax: (66) 218-344 /26-os mellék - Email: polghiv@bekesszentandras.hu